Friday, 30 May 2008

bobodoran sunda

225M Eta Maksudna Naonnya

Dua murid, Ade jeung Aa keur milu piknik ka museum. Manggihan mumi di hiji kaca. Handapeunana aya tulisan 225M.

Ade : "225M eta maksudna naonnya?"
Aa : " Sigana nomer mobil nu nabrakna baheula...."

 

Smary Saklitinov

Di hiji kelas, bu guru anyar keur ngabsen murid-muridna.
Bu guru katarik ku hiji ngaran, panasaran, nya dicalukan di murid nu boga ngaran aneh eta.
Guru : "Smary Saklitnov, cik kadieu!"
Murid : "Ya, bu, abdi"
Guru : "Kadieu, maneh turunan Yugoslavia, nya?"
Murid : "Sanes, bu!"
Guru : "Eropoa Wetan? Polandia?"
Murid :"Sanes..."
Guru : "Naha atuh ea ngaran maneh Smary Saklitnove?
Murid : " Ooh..eta. Smary teh singketan ti nami bapa (S)urtono sareng ibu (Mary)anti."
Guru : "Mmmm...ari Saklitnov?"
Murid : "Sabtu Kliwon Tujuh November."

 

Tukang Kai

Aya tukang ngala kai di leuweung nu kahirupanana kacida miskinna. Hiji waktu, basa manehna keur nutuhan dahan kai nu ngaroyom ka walungan, kampakna locot, ngacleng ka walungan. Si Tukang kai teh ceurik bari ngadoa ka dewa, doana kadanguan ku Dewa, Dewa turun ti langit teras naros : "Hey...kunaon maneh ceurik?"

Si Tukang Kai eta ngajawab yen kampakna tikecemplung ka walungan, padahal manehna perlu pisan eta kampak keur balangsiar. Dewa langsung teuleum ka walungan, terus mucunghul bari mamawa kampak nu dijieun ku emas, "Ieu kampak anjeun teh?"

Tukang kai ngajawab : "Sanes!"

Dewa ngagejuburkeun deui ka walungan, terus teuleum deui, teu kungsi lila mucunghul deui dina leungeunna mamawa kampak nu bahanna perak, terus nanya ka tukang kai , "Sugan nu ieu kampak anjeun teh?" Sakali deui, tukang kai ngajawab : "Sanes!"

Gejebur deui, dewa teuleum deui, basa mucunghul deui mawa kampak tina beusi, anu memang kaboga si tukang kai, "Ieu meureun kampak anjeun teh?"

Tukang kai ngajawab: "Sumuhun, leres Gusti !"

Dewa kacida gumbirana, aya jelema jujur kacida, eta tilu kampak sadayana dipasihkeun supaya disimpen ku tukang kai. Tukang kai balik ka imahna bari jeung kacida bungahna.

Hiji waktu tukang kai teh leumpang jeung pamajikanana di sisi walungan. Dasar keur apes pamajikanana tikosewad, tepi ka tigebrus ka walungan. Si Tukang kai ceurik deui bari ngadoa ka dewa. Doana kadangueun ku Dewa, dewa turun ti langit teras naros : "Kunaon deui anjeun ceurik?"

Si Tukang kai ngajawab pamajikanana tikecemplung ka walungan, gancangan dewa neuleuman walungan, terus mucunghul bari mawa Deasy Ratnasari, terus naros: "Ieu pamajikan anjeun teh?" Na ari pok teh: "Leres, eta pamajikan abdi teh!"

Dewa teh kacida ambekna, teras nyarios : "Anjeun bohong!, teu jujur!"
Si Tukang kai teh ngajawab bari ampun-ampunan :

"Aduh gusti abdi nyuhunkeun dihapunten, sanes.....sanes....kitu maksad teh, ieu mah salah paham. Kieu geura Gusti, upami abdi ngajawab eta sanes pamajikan abdi, engke Gusti teuleum deui, nyandak... Dian Sastro, upama ku kuring dijawab deui eta mah sanes pamajikan abdi, Gusti teuleum deui nyandak pamajikan abdi, teras ku abdi disumuhunkeun eta pamajikan abdi. Engke ku Gusti nu tiluan sadayana dipasihkeun ka abdi. Gusti, terang nyalira abdi teh jalmi miskin teu mungkin gaduh pamajikan satilu-satilu, kumargi kitu abdi gancangan we ngajawab leres, waktos Gusti nyandak Deasy Ratnasari teh!"

 

Ngajawab Soal Ujian

Dina soal ujian anu mangrupa esey, aya pituduh kieu: Pigawe tujuh, tina
sapuluh soal anu kuhidep dianggap pangbabarina.

Gudrud wae ku maneh na mah dipigawe sapuluh soalannana, terus dihandap make

Implik-implik kieu: "Mangga we pilih tujuh, tina sapuluh jawaban anu pang merenahna."

 

Ulang Taun

"Neng Dea, wilujeng ulang taun..." ceuk bapana Dea bari ngesun jeungmasihan kado.

"Dea ayeuna sabara taun?" Tanya bapana.

"13 taun pa..." walon budak bari imut. bapana kaget, da rarasaan budakna teh kakara umur 7 taun.
"Nahe gening tos 13 taun deui?"

"Apan taun kamari, abdi 6 taun, ayeuna 7 taun, janten 13 taun bapa!" ceuk budak calakan

9 comments:

 1. thanks...
  cukup menghibur buat menghilangkan stesss :D

  ReplyDelete
 2. Hahahahahahahaha... dasar bodor....

  ReplyDelete
 3. hahah...
  jayus ah!

  ieu kekengingan ti mana?
  pami ditilik - tilik mah jigana ngadamel nyalira nya? atanapi sateuacanna tos ngauninga, mung anjeun nyaritakeun deui... sanes kitu?

  ReplyDelete
 4. duka..
  mendak di file pun lanceuk..

  duka pun lanceuk mendak ti mana..
  teu ngadamel nyalira nu pasti..[nya kan a?]

  ReplyDelete
 5. waduh? nuju stress?
  kade ah..
  hehe..

  ReplyDelete
 6. itu lagi ngupil ya kang?
  gimana caranya si dapet icon lucu2 kek gitu? mau tau dong!

  ReplyDelete
 7. yah, semoga bisa rehat sejenak dari ngedit2nya, mas dadi editor =)

  ReplyDelete
 8. http://cinta.kaskusradio.com/onion/ buka aja web ituh...tar klik di gambarnya, trus kopi paste deh....

  ReplyDelete